Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Huyệt Linh Cốt, Đại Bạch Trị Bách Bệnh

(Nguồn "針灸通用全息密碼", Thầy Lý Quốc Chính giảng, soạn ghi: Trình Hy Lý. Phùng Văn Chiến lược dịch) 🔹 Châm cứu của thầy Đổng đặc biệt coi...

[Đổng Thị Kỳ Huyệt] – Chuyên Đề Về Liệt VII

Liệt mặt ngoại biên là liệt toàn bộ các cơ ở một bên mặt, gồm mặt trên và mặt dưới, do liệt dây thần...

[Đổng Thị Kỳ Huyệt] – Huyệt Chính Não

Đây là điểm đảo mã của Đổng sư sử dụng tại phòng khám để chữa ho không dứt. Vị trí : Chính não 1 : từ...

[ Đổng Thị Kỳ Huyệt ] – Parkinson

Nhân tiện có bạn hỏi về Parkinson. Mình có làm vài cas parkinson Cas dưới đây là 1 ví dụ : Bn nam 80t vào viện với...

Thủ lục – Kiên lục

Đổng thị ko chỉ nổi tiếng với Linh Cốt và Đại Bạch mà còn có Thủ Lục và Kiên Lục thần kỳ. Giới thiệu...

Huyệt Mộc 11.17

Huyệt Mộc (Mu) 11.17 “Gỗ” Ý nghĩa của điểm này là "gỗ" cho thấy rằng điểm này là biểu hiện cho sự bất hòa của...

Huyệt Phụ khoa 11.24

Huyệt Phụ khoa (Fu Ke) 11.24 tên là "phụ khoa" chỉ chức năng của nó điều trị hầu hết mọi loại triệu chứng phụ...

Huyệt Hoàn sào 11.06

Huyệt Hoàn sào 11.06 Huan Chao của thầy Đổng Tên của điểm này là "trở về tổ", phản ánh rằng điểm này có thể điều...

Huyệt Chế ô 11.26

Huyệt Chế ô 11.26 Zhi Wu - Kiểm soát Bụi bẩn- Huyệt Đạo của Sư phụ Đổng Bên cạnh châm kim, thầy Tùng còn...

Huyệt Chỉ ngũ kim – Chỉ thiên kim 11.08

Huyệt Chỉ ngũ kim - Chỉ thiên kim 11.08 Zhi wu jin 【指 五金】 và Zhi qian Jin 【指 千金】 Bộ huyệt 11.08 là sự...

Huyệt Chỉ diên 11.25

Huyệt Chỉ diên 11.25 Zhi Xian 【止 涎】 "Đừng chảy nước dãi nữa" Tên của điểm này là ngừng chảy nước dãi, có nghĩa là...

Huyệt Chính tích 44.24

Huyệt Chính tích 44.24 Zheng Ji (正脊) Vị trí: Bộ ba huyệt đạo nằm trên kinh Thủ Dương minh Đại trường , 2 + 4...