Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

[ Đổng Thị Kỳ Huyệt ] – Parkinson

Nhân tiện có bạn hỏi về Parkinson. Mình có làm vài cas parkinson Cas dưới đây là 1 ví dụ : Bn nam 80t vào viện với...

Thủ lục – Kiên lục

Đổng thị ko chỉ nổi tiếng với Linh Cốt và Đại Bạch mà còn có Thủ Lục và Kiên Lục thần kỳ. Giới thiệu...

Huyệt Mộc 11.17

Huyệt Mộc (Mu) 11.17 “Gỗ” Ý nghĩa của điểm này là "gỗ" cho thấy rằng điểm này là biểu hiện cho sự bất hòa của...

Huyệt Phụ khoa 11.24

Huyệt Phụ khoa (Fu Ke) 11.24 tên là "phụ khoa" chỉ chức năng của nó điều trị hầu hết mọi loại triệu chứng phụ...

Huyệt Hoàn sào 11.06

Huyệt Hoàn sào 11.06 Huan Chao của thầy Đổng Tên của điểm này là "trở về tổ", phản ánh rằng điểm này có thể điều...

Huyệt Chế ô 11.26

Huyệt Chế ô 11.26 Zhi Wu - Kiểm soát Bụi bẩn- Huyệt Đạo của Sư phụ Đổng Bên cạnh châm kim, thầy Tùng còn...

Huyệt Chỉ ngũ kim – Chỉ thiên kim 11.08

Huyệt Chỉ ngũ kim - Chỉ thiên kim 11.08 Zhi wu jin 【指 五金】 và Zhi qian Jin 【指 千金】 Bộ huyệt 11.08 là sự...

Huyệt Chỉ diên 11.25

Huyệt Chỉ diên 11.25 Zhi Xian 【止 涎】 "Đừng chảy nước dãi nữa" Tên của điểm này là ngừng chảy nước dãi, có nghĩa là...

Huyệt Chính tích 44.24

Huyệt Chính tích 44.24 Zheng Ji (正脊) Vị trí: Bộ ba huyệt đạo nằm trên kinh Thủ Dương minh Đại trường , 2 + 4...

Huyệt Hợp kim – Phân kim 44.01 – Nội kim

Tam kim - San Jin Xue 【三 金 穴】 Tam kim nằm trên kinh Thủ Thái âm Phế phía trên Xích trạch Lu-5. Nó là...

Huyệt Trọng tử 22.01 – Trọng tiên 22.02

Trọng tử 22.01 (Layer Water) (Chong Zi 重 子) “子” ở đây phải là nhánh đầu tiên trong 12 Địa chi có nghĩa...

Huyệt Tam Xoa Ba 22.17

Tam xoa ba San Cha San 22.17 (A.04) 三叉 三 Chữ San 【三】 là ba, Cha 【叉】 là ngã ba hoặc ngã tư. Cái tên...