Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Ấn đường (EX-HN3)

HALL OF IMPRESSION/YÌN TÁNG/印堂

Vị trí: Trên đường giữa trước (mạch Đốc), giữa hai lông mày. [Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008].

Công năng: An thần, thông tỵ, khu phong (nội phong), thông kinh, chỉ thống.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.
Chủ trị: Đau đầu, chóng mặt, viêm mũi, cảm mạo.
Cách châm: Véo da châm kim ngang sâu 0,3-0,5 thốn hướng từ trên xuống dưới đến gốc mũi; hoặc châm chếch hoặc ngang (dưới da) hướng đến huyệt Toàn trúc hoặc Tình minh.

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...