Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Ấn đường (EX-HN3)

HALL OF IMPRESSION/YÌN TÁNG/印堂

Vị trí: Trên đường giữa trước (mạch Đốc), giữa hai lông mày. [Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008].

Công năng: An thần, thông tỵ, khu phong (nội phong), thông kinh, chỉ thống.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.
Chủ trị: Đau đầu, chóng mặt, viêm mũi, cảm mạo.
Cách châm: Véo da châm kim ngang sâu 0,3-0,5 thốn hướng từ trên xuống dưới đến gốc mũi; hoặc châm chếch hoặc ngang (dưới da) hướng đến huyệt Toàn trúc hoặc Tình minh.

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...