Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Côn Lôn (BL60)

KUNLUN MOUNTAINS / KUN LUN (KŪN LÚN) / 昆侖

Vị trí: Ở mặt sau-ngoài mắt cá, trong chỗ lõm giữa lồi mắt cá ngoài và gân gót.

(On the posterolateral aspect of the ankle, in the depression between the prominence of the lateral malleolus and the calcaneal tendon.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau cổ chân, đau thắt lưng, đau thần kinh tọa. Đau cổ gáy, đau đầu, chóng mặt. Chậm chuyển dạ, sót nhau, nhau bong chậm.
Cách châm: Châm thẳng 0,3-0,5 thốn; cứu. Chú ý! Không châm cho thai phụ.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...