Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Địa Cơ (SP8)

EARTH’S CRUX / DIJI (DÌ JĪ) /  地機

Vị trí: Ở mặt chày/mặt trong cẳng chân, phía sau bờ trong xương chày, phía dưới huyệt Âm lăng tuyền (SP9) 3 thốn-B.

(On the tibial aspect of the leg, posterior to the medial border of the tibia, 3 B-cun inferior to SP9.)

Lưu ý: Huyệt Địa cơ nằm ở chỗ nối 1/3 trên và 2/3 dưới của đường nối đỉnh xương bánh chè với lồi mắt cá trong.

(Note: SP8 is located at the junction of the upper one third and lower two thirds of the line connecting the apex of the patella with the prominence of the medial malleolus.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau cẳng chân, đau bụng, đầy bụng, chán ăn, tiêu chảy. Đái khó, di mộng tinh, kinh nguyệt không đều, thống kinh, phù.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-1 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...