Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Định suyễn (EX-B1)

梁丘 /

Vị trí: Theo Atlas of Acupuncture: Phía ngoài bờ dưới mỏm gai đốt sống cổ thứ 7 (C7) 0,5 thốn-B.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Chủ trị: Ho, hen suyễn, dị ứng. Đau cứng cổ gáy.
Cách châm: Châm hướng vào trong sâu 0,5-1 thốn.

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...