Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Định suyễn (EX-B1)

梁丘 /

Vị trí: Theo Atlas of Acupuncture: Phía ngoài bờ dưới mỏm gai đốt sống cổ thứ 7 (C7) 0,5 thốn-B.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Chủ trị: Ho, hen suyễn, dị ứng. Đau cứng cổ gáy.
Cách châm: Châm hướng vào trong sâu 0,5-1 thốn.

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...