Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Độc Tỵ (ST35)

CALF’S NOSE / DU BI (DÚ BÍ) / 犊鼻

Vị trí: Ở mặt trước gối, trong chỗ lõm phía ngoài dây chằng bánh chè.

(On the anterior aspect of the knee, in the depression lateral to the patellar ligament.)

Lưu ý: Khi gấp gối, huyệt nằm trong chỗ lõm phía dưới xương bánh chè và phía ngoài dây chằng bánh chè.

(Note: When the knee is flexed, ST35 is located in the depression lateral and inferior to the patella.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau khớp gối.
Cách châm: Châm hơi chếch vào trong, hướng đến huyệt Tất nhãn (Nội Tấn Nhãn, Ex-LE4), sâu 0,5-1 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...