Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Dũng Tuyền (KI1)

涌泉 / YONGQUAN / GUSHING SPRING

Vị trí: Ở gan chân, trong chỗ lõm sâu nhất của gan chân khi gấp các ngón chân.

(On the sole of the foot, in the deepest depression of the sole when the toes are flexed.)

Lưu ý: Khi gấp các ngón chân, huyệt nằm trong chỗ lõm tại chỗ nối 1/3 trước và 2/3 sau của đường nối từ gót chân đến kẽ ngón chân giữa các nền ngón chân của ngón chân thứ 2 và thứ 3.

(Note: When the toes are flexed, KI1 is located approximately in the depression at the junction of the anterior one third and the posterior two thirds of the line connecting the heel with the web margin between the bases of the second and third toes.) 

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau gan bàn chân đau hoặc nóng lạnh bàn chân. Đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, đánh trống ngực. Bí tiểu, táo bón. Choáng ngất, sốt cao co giật, động kinh.
Cách châm: Châm thẳng 0,3-0,5 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...