Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Dương trì (TE4)

Yang Pool/Yangchi (yáng chí)/阳池
Vị trí: Ở mặt sau cổ tay, trong chỗ lõm phía trụ gân cơ duỗi chung các ngón, trên nếp gấp mu cổ tay.

On the posterior aspect of the wrist, in the depression ulnar to the extensor digitorum tendon, on the dorsal wrist crease.

Lưu ý 1: Huyệt Dương trì (TE4) có thể sờ được khi sờ dọc theo khe giữa xương đốt bàn 4 và 5 về phía trên/phía đầu gần, huyệt nằm ngang mức với huyệt Dương khê (LI5) và huyệt Dương cốc (SI5).

Note 1: TE4 can be palpated when moving proximally along the gap between the fifth and fourth metacarpal bones, at the same level as LI5 and SI5.

Lưu ý 2: Khi duỗi cổ tay chống lại lực cản, thì dễ sờ được gân cơ duỗi chung các ngón tay.

Note 2: When the wrist is extended against resistance, the extensor digitorum tendon can be palpated more easily.

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...