Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Ế phong (TE17)

WIND SCREEN/YI FENG (YÌ FĒNG)/翳风

Vị trí: Ở vùng cổ trước, phía sau thùy tai, trong chỗ lõm phía trước đầu tận cùng dưới của mỏm chũm.

(In the anterior region of the neck, posterior to the ear lobe, in the depression anterior to the inferior end of the mastoid process.)

* Lưu ý: Giới hạn vùng cổ trước theo WHO: Phía trên ranh giới dưới của vùng đầu và mặt; phía dưới: xương đòn; phía sau: bờ trước cơ thang.

(World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009)
Chủ trị: Đau tai, ù tai, điếc tai, liệt mặt, viêm tuyến mang tai.
Cách châm: Châm chếch lên trên, ra trước, sâu 0,3-0,5 thốn; cứu.

Chú thích: mastoid process: mỏm chũm; transverse process of the atlas: mỏm ngang đốt sống cổ C1 (C1 được gọi là “atlas”) (Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008)

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...