Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Lương Khâu (ST34)

梁丘 / LIANGQIU / RIDGE MOUND

Vị trí: Ở mặt trước-ngoài đùi, giữa cơ rộng ngoài và bờ ngoài gân cơ thẳng đùi, phía trên nền xương bánh chè 2 thốn-B.

(On the anterolateral aspect of the thigh, between the vastus lateralis muscle and the lateral border of the rectus femoris tendon, 2 B-cun superior to the base of the patella.)

Lưu ý: Ấn cơ đùi xuống để phân tách gân cơ thẳng đùi và cơ rộng ngoài. Huyệt Lương khâu (ST34) nằm giữa cơ và gân, thẳng dưới huyệt Âm thị (ST33) 1 thốn-B.

(Note: Putting the thigh muscle under tension, the rectus femoris tendon and the vastus lateralis muscle are more distinct. ST34 is located between the muscle and the tendon, 1 B-cun directly inferior to ST33.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau khớp gối, yếu liệt chi dưới. Cơn đau dạ dày, viêm loét dạ dày-tá tràng. Viêm tuyến vú, tắc sữa.
Cách châm: Châm thẳng, hoặc chếch 1-1,5 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...