Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Thái Dương (EX-HN5)

SUPREME YANG/TÀIYÁNG/太阳

Vị trí: Vùng thái dương, trong chỗ lõm phía ngoài điểm giữa đường nối đầu ngoài cùng lông mày và khóe mắt ngoài khoảng 1 thốn.

On the temple, in a depression approximately 1 cun lateral to the midpoint of a line connecting the lateral extremity of the eyebrow and the outer canthus of the eye. (Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008).

Công năng: Khu phong thanh nhiệt, tiêu thủng chỉ thống, thông kinh hoạt lạc chỉ thống.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.

Chủ trị: Đau nữa đầu, chóng mặt, đau răng, đau thần kinh sinh ba. Các rối loạn về mắt, nhìn mờ, đỏ, sưng và đau mắt, liệt mặt.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-0,8 thốn; hoặc châm chếch hướng ra sau đến huyệt Suất cốc (GB8); chích nặn máu.

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...