Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Thái Dương (EX-HN5)

SUPREME YANG/TÀIYÁNG/太阳

Vị trí: Vùng thái dương, trong chỗ lõm phía ngoài điểm giữa đường nối đầu ngoài cùng lông mày và khóe mắt ngoài khoảng 1 thốn.

On the temple, in a depression approximately 1 cun lateral to the midpoint of a line connecting the lateral extremity of the eyebrow and the outer canthus of the eye. (Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008).

Công năng: Khu phong thanh nhiệt, tiêu thủng chỉ thống, thông kinh hoạt lạc chỉ thống.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.

Chủ trị: Đau nữa đầu, chóng mặt, đau răng, đau thần kinh sinh ba. Các rối loạn về mắt, nhìn mờ, đỏ, sưng và đau mắt, liệt mặt.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-0,8 thốn; hoặc châm chếch hướng ra sau đến huyệt Suất cốc (GB8); chích nặn máu.

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...