Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Thiên tông (SI11)

天宗 / TIANZHONG / HEAVENLY GATHERING

Vị trí: Ở vùng xương vai, trong chỗ lõm giữa 1/3 trên và 2/3 dưới của đường nối từ điểm giữa gai vai với góc dưới xương vai.

 

(In the scapular region, in the depression between the upper one third and lower two thirds of the line connecting the midpoint of the spine of the scapula with the inferior angle of the scapula.)

Chú thích: spine of the scapula: gai vai; inferior angle of the scapula: góc dưới xương vai (WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, 2009)
Chủ trị: Đau vai, viêm quanh khớp vai; yếu liệt chi trên.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-0,7 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...