Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Thiên Xu/Khu (ST25)

HEAVEN’S PIVOT / TIANSHU (TIĀN SHŪ) / 天枢
Vị trí: Ở bụng trên, phía ngoài trung tâm rốn 2 thốn-B.

(On the upper abdomen, 2 B-cun lateral to the centre of the umbilicus.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau bụng, sôi bụng, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, kiết lỵ, viêm đại tràng.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-1,5 thốn; cứu. Có thai không châm.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...