Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Thiếu Hải (HT3)

Lesser Sea / Shaohai / 少海

Vị trí: Mặt trước-trong khuỷu tay, ngay phía trước lồi cầu trong xương cánh tay, ngang nếp gấp khuỷu.

(On the anteromedial aspect of the elbow, just anterior to the medial epicondyle of the humerus, at the same level as the cubital crease.)

Lưu ý: Khi gấp khuỷu, huyệt nằm tại trung điểm của đường nối đầu tận cùng phía trong của nếp gấp khuỷu và lồi cầu trong xương cánh tay.

(Note: With the elbow is flexed, HT3 is located at the midpoint of the line connecting the medial end of the cubital crease and the medial epicondyle of the humerus.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

Chủ trị: Đau khuỷu tay, đau tê cẳng tay, đau thần kinh trụ. Đau ngực, đau vùng tim; đau đầu, chóng mặt, mất ngủ.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-0,8 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...