Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Thừa Sơn (BL57)

SUPPORTING MOUNTAIN / CHENG SHAN (CHÉNG SHĀN) / 承山

Vị trí: Ở mặt sau cẳng chân, tại điểm nối gân gót với hai bụng cơ của cơ bụng chân (cơ sinh đôi).

(On the posterior aspect of the leg, at the connecting point of the calcaneal tendon with the two muscle bellies of the gastrocnemius muscle.)

Lưu ý: Duỗi bàn chân (gấp gan chân) hoặc nâng gót, huyệt nằm ở chỗ lõm có hình góc nhọn phía dưới bụng cơ của cơ bụng chân. Hai đầu của cơ bụng chân phân tách ra tạo thành hình chữ Lamda (Λ).

(Note: With the leg stretched (plantar flexion) or the heel up, BL57 is located at the sharp angled depression inferior to the muscle belly of the gastrocnemius muscle. The two heads of the gastrocnemius muscle are separated to make a lambda shape (Λ).)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau mỏi bắp chân, chuột rút, đau thần kinh tọa. Sa trực tràng, trĩ.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-1 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...