Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Toản trúc (BL2)

GATHERED BAMBOO/ZAN ZHU (ZǍN ZHÚ)/攒竹

Vị trí: Trên đầu, trong chỗ lõm ở đầu trong cùng lông mày.

(On the head, in the depression at the medial end of the eyebrow.)

Lưu ý: Chỗ lõm này tương ứng với khuyết trán thường có thể sờ thấy ở đầu trong cùng lông mày thẳng trên huyệt Tình minh (BL1).

(Note: A depression, the frontal notch, can often be palpated on the medial end of the eyebrow directly superior to BL1.)

(World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009)
Chủ trị: Đau mắt, viêm kết mạc, viêm tuyến lệ, giảm thị lực. Liệt mặt, đau thần kinh số V.
Cách châm: Châm nghiêng hoặc châm ngang 0,3-0,5 thốn, hướng mũi kim xuống dưới đến huyệt Tình minh hoặc chếch vào trong.

Chú thích: inner canthus of the eye: khóe mắt trong (Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008)

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...