Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Trật Biên (BL54)

ORDER’S LIMIT / SEQUENTIAL LIMIT / ZHÌ BIĀN 秩邊

Vị trí: Ở vùng mông, ngang mức lỗ cùng sau thứ 4, cách mào cùng giữa phía ngoài 3 thốn-B.

(In the buttock region, at the same level as the fourth posterior sacral foramen, 3 B-cun lateral to the median sacral crest.)

Lưu ý: Huyệt nằm cách phía ngoài khe cùng 3 thốn-B, ngang mức huyệt Bạch hoàn du (BL30).

(Note: 3 B-cun lateral to the sacral hiatus, at the same level as BL 30.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009

Chủ trị: Đau thắt lưng-cùng, đau thần kinh tọa, trĩ.
Cách châm: Châm thẳng 1-1,5 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Giang Nam Trình Thị Châm Cứu – Tổ Truyền “ Tiền Huyền Chung huyệt “ – Đặc Trị Liệt Chi Dưới và Thần Kinh...

Vị trí : Huyệt này nằm trên Kinh Dương Minh Vị, trên đường nối giữa Túc Tam Lý và Giải Khê, trên huyệt Giải Khê...

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...