Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Trung Chử (TE3)

中渚 / Zhongzhu / Central Islet
Vị trí: Trên mu bàn tay, giữa xương đốt bàn tay thứ 4-5, trong chỗ lõm phía trên/phía đầu gần khớp bàn ngón tay thứ 4.

On the dorsum of the hand, between the fourth and fifth metacarpal bones, in the depression proximal to the fourth metacarpophalangeal joint.

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

Chủ trị: Đau bàn ngón tay; đau cổ tay. Đau vai gáy, đau đầu; đau tai, ù tai.
Cách châm: Châm thẳng 0,3-0,5 thốn; cứu.

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...