Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Ủy Trung (BL40)

MIDDLE OF THE CROOK / WEI ZHONG (WĚI ZHŌNG) / 委中

Vị trí: Ở mặt sau gối, chính giữa nếp lằn khoeo.

(On the posterior aspect of the knee, at the midpoint of the popliteal crease.)

Huyệt Ủy trung nằm chính giữa nếp lằn khoeo, giữa gân cơ bán gân và gân cơ nhị đầu đùi. (Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008)

In the centre of the popliteal crease, between the tendons of the biceps femoris and semitendinosus muscles. (Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008)

Lưu ý: Gấp gối để làm rõ gân cơ.

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

 

 

Chủ trị: Đau khớp gối, đau lưng-thắt lưng, đau dây thần kinh tọa; đau, teo cơ hoặc yếu liệt chi dưới.
Cách châm: Châm thẳng 0,5-1 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...